Teme Conferinţă

Politici de sănătate mintală
Prevenția tulburările psihice
Impactul SARS-COV2 și vulnerabilitatea pacienților cu tulburări psihice
 Reabilitarea și reintegrarea persoanelor cu tulburări psihice
Psihofiziologie Psihochirurgie și metode de stimulare

(ECT, TMS, VNS, DBS)

Realitatea virtuală în psihiatrie
Migrația și sănătatea mintală a emigranților/imigranților
Psihiatrie de legătură și psihosomatică
Circuitul pacientului cu probleme alcool-corelate
 Dependențe de substanțe psihotrope și alte dependențe
 Ecologie, psihiatrie și sănătate mintală
 Adversitate și psihiatrie (violență și sănătate mintală; sărăcie și sănătate mintală)
 Neuroștiințe și psihiatrie
 Artă și Psihiatrie
 Robotică și tehnologii web
 Suicidologie (Neurobiologie și genetică, prevenirea suicidului și comportamentul suicid)
 Psihiatrie pentru copii și adolescenți (inclusiv psihiatrie pentru sugari)
 Clasificare, evaluare diagnostic și nomenclatură
 Comorbiditățile tulburărilor psihice și somatice
 Gestionarea și soluționarea conflictelor
 Psihiatrie de legătură; psihiatrie de tranziție
Sănătate mintală urbană
 Psihiatrie digitală
 Tulburări depresive
 Psihopatologia dezvoltării
 Demențe
 Intedisciplinaritate și transdisciplinaritate în psihiatrie
 Intervenții timpurii în psihiatrie
 Tulburări de alimentație
 ADHD
 Psihoeducație
 Psihiatrie de urgență
 Epidemiologia în psihiatrie
 Epigenetica
 Probleme etice în psihiatrie
 Psihiatrie evolutivă
 Exerciții și psihiatrie sportivă
 Terapii familiale
 Psihiatrie criminalistică
 Jocuri de noroc și abuz de internet
 Sex și sănătate mintală
 Genetica în psihiatrie
 Consumul nociv de alcool și droguri
 Istoria psihiatriei
 Drepturile omului și sănătatea mintală
 Imunologie în psihiatrie
 Dizabilități intelectuale
 Lingvistică și psihiatrie
 Sexul masculin și sănătatea mintală
 Simptome inexplicabile din punct de vedere medical
 Sănătate mintală și sănătate publică

(Organizarea îngrijirii sănătății mintale; Sănătate mintală primară)

 Economia sănătății mintale
 Sănătatea mintală a femeilor și fetelor
 Utilizatori de sănătate mintală și îngrijitori
 Psihiatrie militară
 Deficitul cognitiv minor
 Tulburări ale dispoziției
 Neuro-imagistică
 Sindroame neuro-psihiatrice
 Neuromodulare

(inclusiv DBS, TMS; tDCS, VNS; Neurofeedback)

 Tulburări obsesiv-compulsive
 Gerontopsihiatrie
 Noi abordări terapeutice
 Noi chimioterapice în psihiatrie
 Tulburări perinatale
 Tulburări de personalitate
 Filosofie în psihiatrie
 Tulburarea afectivă bipolară
 Instituții psihiatrice
 Asistență medicală psihiatrică
Psihofarmacologie și Farmacoeconomie
 Psihiatrie în țările în curs de dezvoltare
 Psiho-oncologie și terapia durerii
 Psihopatologie și probleme

epistemologice în psihiatrie

 Tulburări disociative și de somatizare
 Psihoterapii
 Psihoneuroimunologie
 Religie, spiritualitate și psihiatrie
 Metode de cercetare în psihiatrie
 Tulburări de spectru autist
 Schizofrenie și tulburări ale spectrului psihotic
 Tulburări de somn
 Tratamente somatice, altele decât farmacoterapia
 Stigma și boala mintală
 Practică privată în psihiatrie